• Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. Ogłaszam wyniki. Pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Protokół głosowania tajnego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Powołani przez marszałka seniora sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Andżelika Możdżanowska i senator Andrzej Szewiński – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru marszałka Senatu oddano 98 głosów, w tym głosów ważnych 98. Wymagana większość głosów wynosi 50. Za kandydaturą senatora Bogdana Borusewicza głosowało 63 senatorów. (Oklaski) Za kandydaturą senatora Stanisława Karczewskiego głosowało 31 senatorów. (Oklaski) Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskał senator Bogdan Borusewicz. Warszawa, dnia 8 listopada 2011 r. I tu podpisy sekretarzy. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wybrał na marszałka Senatu pana senatora Bogdana Borusewicza. (Oklaski) Zgodnie z Regulaminem Senatu mam obowiązek zapytać pana senatora Bogdana Borusewicza, czy przyjmuje funkcję marszałka Senatu.
  • Gratuluję panu najserdeczniej. Proszę pana marszałka o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć panu marszałkowi uchwałę w sprawie wyboru i przekazać przewodnictwo obrad. Drugi raz się to powtarza.
  • Trzeci, trzeci.
  • Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bogdan Borusewicz)
  • Dziękuję. Proszę zająć miejsca. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować za wybór na stanowisko marszałka Senatu. To jest dla mnie olbrzymi zaszczyt, ale także zobowiązanie. Wszyscy czy też większość z nas jest związana z partiami, ale mandat dali nam wyborcy. Będziemy o tym pamiętać. Gratuluję mojemu kontrkandydatowi bardzo dobrego wyniku. (Oklaski) Mam nadzieję, że będziemy współpracować dla dobra Senatu. Mam też nadzieję, że wszyscy będziemy mieli na uwadze dobro, powagę Senatu i dobro Rzeczypospolitej, bo przyszliśmy tutaj, żeby tym wartościom służyć. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ciężkiej pracy. (Oklaski) Proszę bardzo, pan senator Rocki.
  • Panie Marszałku, po pierwsze, chciałbym pogratulować, a po drugie, chciałbym w imieniu klubu Platformy poprosić o przerwę do dnia jutrzejszego do godziny 12.00 w związku z posiedzeniem Rady Krajowej.
  • Panie Senatorze, to było przewidziane w scenariuszu… (wesołość na sali) …i oczywiście za chwilę… Proszę bardzo, Panie Senatorze.
  • Panie Marszałku, ja również chciałbym panu marszałkowi serdecznie pogratulować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
  • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Szanowni Państwo, za chwilę ogłoszę przerwę w obradach. Informuję, że w czasie tej przerwy mają państwo możliwość zgłaszania kandydatur na wicemarszałków Senatu. Przypominam, że zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez co najmniej dziesięciu senatorów i złożone w gabinecie marszałka Senatu.