• Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu. Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. Ogłaszam wyniki. Protokół głosowania tajnego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Andżelika Możdżanowska i senator Andrzej Szewiński – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu oddano głosów 96, w tym głosów ważnych 96. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 49. Za kandydaturą senatora Stanisława Karczewskiego głosowało 81 senatorów. Za kandydaturą senator Marii Pańczyk-Pozdziej głosowało 89 senatorów. Za kandydaturą senatora Jana Wyrowińskiego głosowało 90 senatorów. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali: pan senator Stanisław Karczewski, pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej i pan senator Jan Wyrowiński. Warszawa, 5 listopada 2011 r. Pod spodem są podpisy. (Oklaski)
  • Gratulacje!
  • No, jeszcze marszałek musi stwierdzić.
  • Wesołość na sali
  • Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wybrał na wicemarszałków Senatu: pana senatora Stanisława Karczewskiego, panią senator Marię Pańczyk-Pozdziej i pana senatora Jana Wyrowińskiego. Gratuluję serdecznie. Proszę wicemarszałków Senatu o podejście do stołu prezydialnego – pragnę wręczyć państwu uchwałę w sprawie wyboru. (Oklaski)