• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu. Przypominam, że Senat wybiera ze swojego grona od sześciu do ośmiu sekretarzy Senatu. Zgodnie z tradycją sekretarzy Senatu wybiera się spośród najmłodszych wiekiem senatorów. Wniosek marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarzy Senatu, zawierający projekt uchwały w tej sprawie, zawarty jest w druku nr 6. Kandydatami są: senator Anna Aksamit, senator Przemysław Błaszczyk, senator Stanisław Gorczyca, senator Beata Gosiewska, senator Piotr Gruszczyński, senator Helena Hatka, senator Tadeusz Kopeć i senator Marek Martynowski. Przypominam, że wybór sekretarzy odbywa się łącznie, chyba że Senat postanowi inaczej. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat wyraził zgodę na przeprowadzenie łącznego głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przyjął przedstawioną propozycję. Przystępujemy do łącznego głosowania w sprawie wyboru sekretarzy Senatu. Senat wybiera sekretarzy w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Za chwilę senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia wręczą państwu senatorom karty, na których znajdują się nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów. Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego. Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart. Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Rozumiem, że wszyscy. Proszę senatora sekretarza Przemysława Błaszczyka o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym, nazwisk senatorów, zaś państwa senatorów proszę o wrzucanie do urny, po wyczytaniu ich nazwisk, wypełnionych kart do głosowania tajnego. Proszę bardzo, Panie Senatorze.
  • Łukasz Abgarowicz Anna Aksamit Tadeusz Arłukowicz Mieczysław Augustyn Elżbieta Bieńkowska Grzegorz Bierecki Przemysław Błaszczyk Ryszard Bonisławski Marek Borowski
  • Wypowiedzi w tle nagrania
  • Niech pan czyta.
  • Bogdan Borusewicz Barbara Borys-Damięcka Jerzy Chróścikowski Alicja Chybicka Włodzimierz Cimoszewicz Henryk Cioch Leszek Czarnobaj Grzegorz Czelej Dorota Czudowska Wiesław Dobkowski Robert Dowhan Jarosław Duda Mieczysław Gil Witold Gintowt-Dziewałtowski Stanisław Gogacz Stanisław Gorczyca Beata Gosiewska Ryszard Górecki Henryk Górski Maciej Grubski Piotr Gruszczyński Andrzej Grzyb Helena Hatka Stanisław Hodorowicz Stanisław Iwan Jan Maria Jackowski Kazimierz Jaworski Stanisław Jurcewicz Stanisław Karczewski Wiesław Kilian Kazimierz Kleina Bogdan Klich Maciej Klima Ryszard Knosala Andrzej Kobiak Stanisław Kogut Marek Konopka Tadeusz Kopeć Waldemar Kraska Kazimierz Kutz Jarosław Lasecki Jan Filip Libicki Robert Mamątow Marek Martynowski Andrzej Matusiewicz Zbigniew Meres Jan Michalski Andrzej Misiołek Antoni Motyczka Andżelika Możdżanowska Rafał Muchacki Ireneusz Niewiarowski Jarosław Obremski Norbert Obrycki Władysław Ortyl Andrzej Owczarek Andrzej Pająk Maria Pańczyk-Pozdziej Bohdan Paszkowski Andrzej Person Bogdan Pęk Leszek Piechota Józef Pinior Aleksander Pociej Marian Poślednik Sławomir Preiss Marek Rocki Jadwiga Rotnicka Jan Rulewski Janina Sagatowska Janusz Sepioł Michał Seweryński Witold Sitarz Wojciech Skurkiewicz Krzysztof Słoń Andrzej Szewiński Grażyna Sztark Bogusław Śmigielski Aleksander Świeykowski Piotr Wach Kazimierz Wiatr Edmund Wittbrodt Grzegorz Wojciechowski Michał Wojtczak Jan Wyrowiński Roman Zaborowski Alicja Zając Józef Zając Adam Zdziebło Piotr Zientarski Marek Ziółkowski Dziękuję.
  • Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Dziękuję. Ogłaszam przerwę do godziny 15.40… Nie, przepraszam, do godziny 15.50.
  • Nie, do 15.40.
  • Oprócz tego, że trzeba policzyć, to trzeba sporządzić protokół. A więc 15.50.
  • Przerwa w obradach od godziny 15 minut 35 do godziny 15 minut 55)