• Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu. Informuję, że senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. Ogłaszam wyniki. Protokół głosowania tajnego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Andżelika Możdżanowska i senator Andrzej Szewiński – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru sekretarzy Senatu oddano głosów 91, w tym głosów ważnych – 91. Za wyborem głosowało 90 senatorów, przeciwko nikt nie głosował, wstrzymał się 1 senator. Warszawa, dnia 9 listopada 2011 r. Pod spodem podpisy. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy Senatu. (Oklaski) Proszę nowo wybranych senatorów sekretarzy o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć państwu uchwałę.
  • Rozmowy na sali
  • Gratuluję, to jest wybór do ciężkiej pracy. (Oklaski) Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany. Chciałbym poinformować, że w związku z zakończeniem siódmej kadencji Senatu zachodzi konieczność dokonania wyboru przez Senat nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Prokuratury. Wnioski w sprawie wyboru senatorów do składu obu rad można składać do marszałka Senatu od dnia 10 listopada do dnia 25 listopada do godziny 16.00. Pisma marszałka Senatu w tych sprawach zostały państwu senatorom doręczone do skrytek senatorskich. Ponadto przypominam państwu o obowiązku składania podpisów na liście obecności wyłożonej przed salą posiedzeń w każdym dniu posiedzenia.