• Proszę pana senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.
  • Plan posiedzeń komisji w dniu 17 listopada 2011 r. Bezpośrednio po zakończeniu obrad: Komisja Spraw Unii Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych… To znaczy Komisja Spraw Unii Europejskiej – sala nr 217; Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – sala nr 182; Komisja Gospodarki Narodowej – sala nr 179; Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – sala nr 176. Pięć minut po zakończeniu obrad: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sala nr 217; Komisja Kultury i Środków Przekazu – sala nr 182; Komisja Środowiska – sala nr 179; Komisja Obrony Narodowej – sala nr 176. Dziesięć minut po zakończeniu obrad: Komisja Zdrowia – sala nr 217; Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – sala nr 182; Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – sala nr 179; Komisja Ustawodawcza – sala nr 176. Dziękuję.