• Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad. Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Wygłaszanie oświadczenia nie może trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji. Poproszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Roberta Dowhana.
  • Tak? Dobrze, dziękuję, pan senator składa oświadczenie do protokołu. Czyli teraz senator Stanisław Kogut.
  • A senator Dowhan…
  • Wszyscy się spieszą, więc złożyłem do protokołu.
  • Już to potwierdziłem: do protokołu. Proszę bardzo, Panie Senatorze.
  • Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Oświadczenie senatorskie kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Panie Premierze! Zwracam się z prośbą o podjęcie przez pana, jeszcze w ramach obecnej, polskiej prezydencji, działań prowadzących do tego, by odpowiedzialność za karygodne błędy sektora bankowego nie była przerzucana na podatników krajów Unii. Następuje bowiem obecnie zjawisko, które bywa celnie określane jako prywatyzacja zysków i uspołecznianie strat. Sądzę, że należałoby podjąć prace nad modernizacją prawa wtórnego Unii, tak aby nigdy już nie miały miejsca takie sytuacje, że na barki podatników krajów naszej europejskiej wspólnoty przerzucane są koszty błędów popełnianych w polityce kredytowej banków. Sądzę, że wystąpienie przez rząd z taką inicjatywą wpłynie korzystnie na nasz prestiż na arenie europejskiej. Drugie oświadczenie kieruję także do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Szanowny Panie Premierze! Zwracam się do pana z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zmiany zasad funkcjonowania polskiej reprezentacji piłkarskiej. Polski Związek Piłki Nożnej złamał wieloletnią tradycję i doprowadził do usunięcia godła narodowego ze strojów zawodników. Wychowawcza i kulturowa rola występów reprezentacji kraju została w ten sposób osłabiona. Z pana, Panie Premierze, argumentacją muszą się liczyć władze Polskiego Związku Piłki Nożnej ze względów oczywistych. Dlatego zwracam się do pana z prośbą o podjęcie interwencji w tej sprawie. O godło narodowe, o orzełka, walczyło wiele pokoleń bohaterów – w 1410 r. pod Grunwaldem, w 1830 r. w powstaniu listopadowym, w 1863 r. w powstaniu styczniowym, w 1920 r., gdy miał miejsce cud nad Wisłą. W czasie okupacji za orła ginęli Żołnierze Wyklęci, żołnierze Związku Walki Zbrojnej, żołnierze AK. W latach osiemdziesiątych, gdy powstawała „Solidarność”, także miała ona na swoich sztandarach, na biało-czerwonych flagach, godło Polski. Tak było tam, gdzie walczono za hasło: Bóg – Honor – Ojczyzna. Dlatego wąska grupa, kilku ludzi, nie może decydować o tym, że na strojach piłkarzy nie ma godła narodowego. To jest wstyd dla Rzeczypospolitej, mojej ukochanej ojczyzny. (Oklaski)
  • Dziękuję, Panie Senatorze. Więcej osób do wygłoszenia oświadczenia się nie zgłosiło. Informuję, że protokół drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.