• Szanowni Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad drugiego posiedzenia Senatu został wyłożony na ławach senatorskich. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę zgłoszeń.