• Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. Protokół głosowania tajnego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Wyznaczeni przez marszałka Senatu sekretarze Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Stanisław Gorczyca i senator Beata Gosiewska – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Andrzeja Misiołka na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oddano 95 głosów, w tym głosów ważnych – 94. Za wyborem głosowało 94 senatorów. Warszawa, dnia 17 listopada 2011 r. I podpisy. (Oklaski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. I teraz powinny być oklaski. (Wesołość na sali) (Oklaski) Proszę pana przewodniczącego Andrzeja Misiołka o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć panu uchwałę w sprawie wyboru. Wysoki Senacie, informuję, że za chwilę zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której państwo senatorowie będą mogli zapisywać się do komisji senackich. Chciałbym przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem Senatu każdy senator ma obowiązek zgłosić swoją kandydaturę do jednej komisji stałej. Może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych. Wzór zgłoszenia do pracy w komisji został wyłożony państwu na ławy senatorskie. Proszę senatorów, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia do pracy w komisji, o złożenie wypełnionych formularzy u pracowników Kancelarii Senatu pełniących dyżur przed salą obrad.
  • Do za piętnaście dwunasta.
  • Można to zrobić do godziny 11.45. Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatu.