• Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: wybór przewodniczących stałych komisji senackich. Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. (Głosy z sali: Brawo!) (Oklaski) Ogłaszam wyniki głosowania tajnego. Protokół głosowania tajnego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich. Wyznaczeni przez marszałka Senatu sekretarze Senatu – pan senator Przemysław Błaszczyk, pan senator Stanisław Gorczyca i pani senator Beata Gosiewska – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Kazimierza Kleiny na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oddano głosów 94, w tym głosów ważnych 94, za wyborem głosowało 94 senatorów.
 • O, brawo!
 • W sprawie wyboru senatora Marka Ziółkowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 93 senatorów, wstrzymał się 1 senator.
 • W sprawie wyboru senatora Grzegorza Czeleja na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 91, za wyborem głosowało 88 senatorów, wstrzymało się 3 senatorów.
 • W sprawie wyboru senatora Kazimierza Wiatra na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 93, za wyborem głosowało 92 senatorów, wstrzymał się 1 senator – albo jedna pani senator.
 • W sprawie wyboru senatora Władysława Ortyla na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 92 senatorów, wstrzymało się 2 senatorów.
 • W sprawie wyboru senatora Michała Seweryńskiego na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 94 senatorów.
 • W sprawie wyboru senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za głosowało 88 senatorów, przeciw głosowało 5 senatorów, wstrzymał się 1 senator.
 • W sprawie wyboru senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 91, za wyborem głosowało 86 senatorów, przeciw głosowało 3 senatorów, wstrzymało się 2 senatorów.
 • W sprawie wyboru senatora Janusza Sepioła na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 83 senatorów, przeciw głosowało 7 senatorów, wstrzymało się 4 senatorów.
 • W sprawie wyboru senatora Andrzeja Persona na przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 93 senatorów, wstrzymał się 1 senator.
 • W sprawie wyboru senatora Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za wyborem głosowało 90, przeciw głosowało 2 senatorów, wstrzymało się 2 senatorów.
 • W sprawie wyboru senatora Włodzimierza Cimoszewicza na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 92, za wyborem głosowało 66 senatorów, przeciw głosowało 19 senatorów, wstrzymało się 7 senatorów.
 • W sprawie wyboru senator Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za głosowało 89 senatorów, przeciw głosował 1 senator, wstrzymało się 4 senatorów.
 • W sprawie wyboru senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 92, za głosowało 91 senatorów, wstrzymał się 1 senator.
 • W sprawie wyboru senatora Rafała Muchackiego na przewodniczącego Komisji Zdrowia oddano głosów 94, w tym głosów ważnych – 94, za głosowało 93 senatorów, przeciw głosował 1 senator.
 • I na końcu: Warszawa, dnia 17 listopada 2011 r., i odpowiednie podpisy. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich. Proszę teraz o podejście do stołu prezydialnego wybranych w dniu dzisiejszym przewodniczących komisji senackich. Pragnę wręczyć państwu tekst uchwały.
 • Informuję, że porządek obrad drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.