• W związku z tym stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Informuję państwa senatorów, że w trakcie dzisiejszego posiedzenia zostanie zarządzonych kilka przerw, między innymi na pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i wybór kandydata na przewodniczącego tej komisji, na zgłoszenie się senatorów do komisji oraz przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie, na pierwsze posiedzenie komisji i wybór kandydatów na przewodniczących tych komisji.