• Teraz bardzo proszę pana senatora o wygłoszenie komunikatów. Po przerwie odbędą się głosowania.
  • Mam państwu do przedstawienia trzy komunikaty. Pierwszy: posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w celu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności odbędzie się 20 grudnia o godzinie 15.00 w sali nr 182. Drugi: posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbędzie się dzisiaj o godzinie 14.45 w sali nr 176. Trzeci: posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbędzie się dzisiaj o godzinie 15.00 w sali nr 179.
  • Ja myślę, że ponieważ termin został i tak wydłużony, to dzisiaj Komisja Ustawodawcza nie musi się spotykać w sprawie wniosku pani Czudowskiej.
  • Poruszenie na sali
  • No właśnie. Tak że rozumiem, że dzisiaj nie odbędzie się posiedzenie Komisji Ustawodawczej w związku ze zgłoszonymi poprawkami. Był zamysł, żeby już dzisiaj nad nimi głosować, ale nie ma takiej potrzeby. Zatem posiedzenia Komisji Ustawodawczej nie będzie. Zbiorą się Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w terminie przedstawionym przez pana senatora sekretarza Piotra Gruszczyńskiego. Zatem zapraszam piętro wyżej.
  • Przerwa w obradach od godziny 13 minut 59 do godziny16 minut 31)