• Otwieram trzecie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
  • Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
  • Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana senatora Piotra Gruszczyńskiego oraz panią senator Helenę Hatkę. Listę mówców prowadzić będzie pan senator Piotr Gruszczyński. Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Panie i Panowie Senatorowie, w dniu 18 grudnia 2011 r., w niedzielę, zmarł Václav Havel, ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent niepodległych i demokratycznych Czech. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i Karty 77, a także pisarzem, dramaturgiem i aktywnym obrońcą praw człowieka. Uczcijmy jego pamięć minutą ciszy. (Wszyscy wstają) (Chwila ciszy) Dziękuję bardzo. Informuję, że protokoły pierwszego i drugiego posiedzenia Senatu są, zgodnie z Regulaminem Senatu, przygotowane do udostępnienia państwu senatorom. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do nich zastrzeżeń, to zostaną one przyjęte na kolejnym posiedzeniu. Wysoka Izbo, zgodnie z art. 8 ust. 7 w związku z art. 10b ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora chciałbym poinformować, że w dniu 29 listopada 2011 r. pan senator Andrzej Misiołek złożył do marszałka Senatu oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyny określone we wniosku komendanta głównego Policji, złożonym marszałkowi Senatu za pośrednictwem prokuratora generalnego w dniu 14 listopada 2011 r.