• Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad trzeciego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Szanowni Państwo Senatorowie, dzisiaj o godzinie 14.00 w przerwie w obradach odbędzie się senackie spotkanie opłatkowe, na które serdecznie państwa zapraszam. Będzie ono w sali nr 217. Ponadto serdecznie zapraszam państwa na parlamentarne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w czwartek, 22 grudnia, o godzinie 11.00. Oprócz tego kluby sygnalizowały mi spotkania klubowe. Oczywiście ogłoszę przerwy zgodnie z sugestiami klubów, czyli dzisiaj o godzinie 20.00 dla klubu Platformy Obywatelskiej, a jutro o godzinie 18.00… Tak?
  • O godzinie 17.30, bo o 18.00 zaczynamy.
  • O 17.30 ogłoszę przerwę na wniosek klubu Prawa i Sprawiedliwości. Informuję też, że pierwsza tura głosowań odbędzie się dzisiaj. Jutro rozpoczniemy obrady od rozpatrzenia punktu: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2011 r. Ponadto informuję, że jeżeli Sejm na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu uchwali ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która została wniesiona jako projekt pilny, to Senat rozpatrzy ją na bieżącym posiedzeniu w czwartek, 22 grudnia. Wysoka Izbo, przypominam państwu, że zgodnie z Regulaminem Senatu senatorowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad danym punktem porządku obrad, zapisują się do głosu u senatora sekretarza prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji nie może trwać dłużej niż dziesięć minut. Przypominam też, że podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka Senatu do momentu zamknięcia dyskusji. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad…
  • Panie Marszałku, ja w sprawie porządku obrad...
  • Panie Senatorze, zamknąłem sprawę porządku obrad.
  • To znaczy nie w sprawie porządku. Chodzi o to, że pan nie określił czasu dotyczącego głosowania w pierwszej turze – tego, w jakim punkcie i w jakim czasie…
  • Będziemy głosować dzisiaj nad tym, co zostanie zrealizowane z porządku obrad.