• Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury. Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. Ogłaszam wyniki. Protokół głosowania tajnego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury. Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze, to znaczy senator Piotr Gruszczyński, senator Helena Hatka, senator Przemysław Błaszczyk, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury oddano 82 głosy, w tym 82 głosy ważne. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 42 głosy. Za wyborem senatora Zbigniewa Meresa głosowało 51 senatorów. Za wyborem senatora Sławomira Preissa głosowało 44 senatorów. Za wyborem senator Janiny Sagatowskiej głosowało 31 senatorów. Za wyborem senatora Michała Seweryńskiego głosowało 38 senatorów. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali senator Zbigniew Meres i senator Sławomir Preiss. Gratuluję serdecznie. Bardzo proszę senatorów o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć panom uchwałę w sprawie wyboru.
  • Nie ma senatora Preissa.
  • Nie wiem nic o tym.
  • Może nie wierzył w zwycięstwo… Przekaże pani, tak? Bardzo proszę. Serdecznie gratuluję… A, jest senator? To wręczę… Panie Senatorze, bardzo proszę o podejście do stołu prezydialnego. Został pan wybrany.