• Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. Protokół głosowania tajnego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze: senator Piotr Gruszczyński, senator Helena Hatka i senator Przemysław Błaszczyk, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa oddano głosów 87, w tym głosów ważnych 84. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 44. Za wyborem senatora Henryka Ciocha głosowało 31 senatorów, za wyborem senatora Andrzeja Matusiewicza głosowało 28 senatorów, za wyborem senator Grażyny Sztark głosowało 54 senatorów, za wyborem senatora Piotra Zientarskiego głosowało 55 senatorów. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali pani senator Grażyna Sztark i pan senator Piotr Zientarski. Odpowiednie podpisy. (Oklaski) Bardzo proszę państwa senatorów o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć tekst uchwały. (Oklaski) Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję.