• W związku z tym, że muszą się zebrać komisje… Jeszcze komunikaty. Bardzo proszę, pan senator Stanisław Gorczyca.
  • Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw odbędzie się dzisiaj bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 176. Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 217. Dziękuję.
  • Dziękuję. Spotykamy się o godzinie 17.55.
  • Przerwa w obradach od godziny 16 minut 26 do godziny 17 minut 56)