• Otwieram piąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
  • Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
  • Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panią senator Annę Aksamit oraz pana senatora Stanisława Gorczycę. Listę mówców prowadzić będzie pan senator Stanisław Gorczyca. Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Informuję, że Sejm na szóstym posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 r. przyjął jedną z dwóch zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Informuję, że protokół trzeciego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu. Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 1 grudnia 2011 r. Rada Ministrów przekazała Senatowi „Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony”. Zawarty jest on w druku nr 14. Marszałek Senatu skierował ten raport do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Informuję, że komisje na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2012 r. zapoznały się z raportem.