• Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Magdaleny Gaj na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze, senator Anna Aksamit, senator Stanisław Gorczyca i senator Marek Martynowski, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na powołanie Magdaleny Gaj na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oddano 86 głosów, w tym 86 głosów ważnych. Za wyrażeniem zgody głosowało 65 senatorów, 20 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Oklaski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat wyraził zgodę na powołanie pani Magdaleny Gaj na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Proszę panią prezes o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć pani uchwałę Senatu.
  • Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. (Oklaski) Dziękuję również za dzisiejsze pytania, bo naprawdę były bardzo merytoryczne. Cieszę się, że mogłam na nie odpowiedzieć. Dziękuję.