• Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad piątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Wysoka Izbo, informuję, że głosowania nad punktami pierwszym i drugim porządku obrad odbędą się bezpośrednio po rozpatrzeniu każdego z tych punktów. Pozostałe głosowania odbędą się dzisiaj wieczorem. Ponadto informuję, że jutro rozpoczniemy obrady o godzinie 9.00 od podjęcia uchwały ogłaszającej maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Bezpośrednio po procedowaniu nad tą uchwałą będzie głosowanie nad nią. Następnie, o godzinie 10.00, przystąpimy do łącznej debaty nad programem prac Komisji Europejskiej na rok 2012 oraz Pakietem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Potem prokurator generalny przedstawi informację na temat sytuacji w polskiej prokuraturze. Wysoka Izbo, przypominam państwu, że zgodnie z Regulaminem Senatu senatorowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad danym punktem porządku obrad zapisują się do głosu u senatora sekretarza prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji nie może trwać dłużej niż dziesięć minut. Przypominam również, że podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka Senatu do momentu zamknięcia dyskusji.