• I teraz komunikaty.
  • Dziękuję, Pani Marszałek. Pierwszy komunikat. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbędzie się w jutro, 16 lutego 2012 r. o godzinie 8.30 w sali plenarnej Senatu. Porządek obrad: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w toku debaty do ustawy budżetowej na 2012 r. Drugi komunikat. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbędzie się w dniu 16 lutego bieżącego roku o godzinie 8.45 w sali nr 179. Porządek posiedzenia: przygotowanie projektu uchwał Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich. Dziękuję.