• Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. Informuję również, że dzisiaj o godzinie 12.00 zostanie zarządzona półgodzinna przerwa w obradach, w trakcie której zostanie otwarta wystawa „Warka. Małe miasto z wielką historią” – zapraszam państwa. Wysoka Izbo, przypominam też, że senatorowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad danym punktem porządku obrad, zapisują się do głosu u senatora sekretarza prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji nie może trwać dłużej niż dziesięć minut. Przypominam również, że podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka Senatu do momentu zamknięcia dyskusji.