• Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego. Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja. Przystępujemy do trzeciego czytania. Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie. Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 45S. Wysoka Izbo, przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Za? Przeciw? Wstrzymanie się? Wyniki: na 94 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 194) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego. (Oklaski) Dziękuję senatorom, którzy wystąpili z tym projektem.