• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich. Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 73. Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie wniosku komisji.
  • Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! W dniu dzisiejszym Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich obradowała nad zmianą w składzie komisji. Mianowicie pan senator Grzegorz Czelej chce zrezygnować z pracy w Komisji Spraw Unii Europejskiej i rozpocząć pracę w Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja jednomyślnie poparła projekt uchwały w tej sprawie, który jest zawarty w druku nr 73. Dziękuję bardzo.
  • Dziękuję. Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie?
  • Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Na 86 obecnych senatorów 82 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.