• Wysoka Izbo, wznawiam obrady. Sekretarze są już przy stole prezydialnym.