• Szanowni Państwo, teraz przeczytam komunikaty. Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odbędzie się dziś, bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach, w sali nr 217. Następnie w tej samej sali odbędzie się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, a także do projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym. Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w celu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas ósmego posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie odbędzie się o godzinie 17.15 w sali nr 179. Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw odbędzie się dzisiaj, bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach, w sali nr 182. I ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych odbędzie się w dzisiaj o godzinie 18.00 w sali nr 24 w budynku G. Porządek dzienny: prezentacja exposé ministra spraw zagranicznych. Będzie to posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu. Dziękuję.