• Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.
  • Uprzejmie informuję, że zebranie konstytuujące polsko-łotewską grupę parlamentarną odbędzie się dziś o godzinie 12.00 w sali nr 176.
  • Dziękuję bardzo. Informuję, że protokół ósmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.