• Szanowni Państwo! Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbędzie się dzisiaj, bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach plenarnych, w sali nr 182. Porządek obrad: sprawy organizacyjne. I następny komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha odbędzie się pięć minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 217.
  • Dziękuję. Spotykamy się o 10.45.
  • Przerwa w obradach od godziny 9 minut 40 do godziny 10 minut 47)