• Otwieram dziewiąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
  • Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
  • Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora Przemysława Błaszczyka oraz senatora Stanisława Gorczycę. Listę mówców prowadzić będzie senator Stanisław Gorczyca. Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.
  • Rozmowy na sali
  • Rozmowy na sali
  • Proszę o spokój. Wysoki Senacie, wczoraj minęły dwa lata od katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której tragiczną śmierć poniosło dziewięćdziesiąt sześć osób: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, polscy parlamentarzyści, wybitni przedstawiciele życia politycznego i społecznego, generałowie Wojska Polskiego. Uczcijmy minutą ciszy pamięć wszystkich tych, którzy zginęli. (Wszyscy wstają) (Chwila ciszy) Dziękuję. Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu szóstego posiedzenia stwierdzam, że protokół tego posiedzenia został przyjęty. Informuję, że protokół siódmego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu. Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 27 lutego 2012 r. prokurator generalny, zgodnie z art. 10ea ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, przekazał Senatowi jawną roczną informację o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów oraz wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej; zawarta jest ona w druku nr 64. W dniu 6 marca 2012 r. marszałek Senatu skierował tę informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2012 r. zapoznała się z informacją i poinformowała o tym marszałka Senatu.