• Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad dziewiątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Informuję państwa senatorów, że punkt siódmy porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, zostanie rozpatrzony jutro o godzinie 9.00. Informuję też, że o godzinie 17.00 w dniu dzisiejszym zarządzę przerwę i komisje, które będą chciały pracować nad tym właśnie wprowadzonym punktem, będą miały taką możliwość. Ponadto informuję, że ci z państwa, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad, powinni zapisać się do głosu u senatora sekretarza prowadzącego listę mówców. Przemówienie senatora w dyskusji nie może trwać dłużej niż dziesięć minut. Podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka Senatu do momentu zamknięcia dyskusji. Ponadto przypominam, że głosowanie odbywa się przy użyciu aparatury elektronicznej i polega na naciśnięciu przycisku aparatury i podniesieniu ręki.