W nawiązaniu do uwag, które padły w tej dyskusji, i do licznych komentarzy, z którymi się zapoznałem, chciałbym zapytać, czy nie uważa pan minister, że warto by było – nawet nie wprowadzając zbyt wielu poprawek do tej ustawy –zaproponować pewien plan stosownych rozporządzeń dotyczących zarówno tych kwestii podnoszonych w uwagach, jak i uprawnień ustawowych. W mojej ocenie taki plan rozwiązałby wiele problemów.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech