Dziękuję panu prezydentowi za otwarcie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji i powołanie mnie na marszałka seniora. Przejmując prowadzenie obrad, pragnę serdecznie powitać gości przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość. Witam pana Józefa Zycha, marszałka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji… (oklaski) …marszałków Senatu ubiegłych kadencji: pana Adama Struzika, marszałka Senatu trzeciej kadencji… (oklaski) …panią Alicję Grześkowiak, marszałek Senatu czwartej kadencji… (oklaski) …pana Longina Pastusiaka, marszałka Senatu piątej kadencji. (Oklaski) Jest także z nami pan senator Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu szóstej i siódmej kadencji. (Oklaski) Witam serdecznie Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Celestina Migliore, nuncjusza apostolskiego i dziekana korpusu dyplomatycznego. (Oklaski) Witam przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości: pana Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego… (oklaski) …pana Stanisława Dąbrowskiego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego… (oklaski) …pana Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego… (oklaski) …pana Antoniego Górskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa… (oklaski) …pana Edwarda Zalewskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Prokuratury. (Oklaski) Witam pana Stefana Jana Jaworskiego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej… (oklaski) …pana Jacka Jezierskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli… (oklaski) …pana Marka Belkę, prezesa Narodowego Banku Polskiego… (oklaski) …panią Irenę Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich… (oklaski) …pana Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka… (oklaski) …pana Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji… (oklaski) …pana Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, generalnego inspektora ochrony danych osobowych. (Oklaski) Witam serdecznie szefów Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Sejmu… (oklaski) …oraz pozostałych szanownych gości, w tym pana premiera Tadeusza Mazowieckiego… (oklaski) …oraz pana ministra Władysława Bartoszewskiego. (Oklaski) Wielce Szanowny Panie Prezydencie! Zacni Goście! Czcigodni Senatorowie! Przypadł mi zaszczyt – zresztą po raz drugi – prowadzenia pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, teraz ósmej kadencji. Zgodnie z tradycją mam wygłosić przemówienie, co niniejszym czynię.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech