Przerwa w obradach od godziny 15 minut 35 do godziny 15 minut 55)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech